Clei de peşte in foi

Pret:
160 lei/kg

16,00 lei/100g
Clei de iepure

Pret:
65 lei/kg

6,50 lei/100g
Clei de oase perle

Pret:
50 lei/kg

5,00 lei/100g
Clei de oase placi

Pret:
90 lei/kg

9,00 lei/100g
Clei de piele

Pret:
80 lei/kg

8,00 lei/100g
Clei de peşte lichid

Pret: 20,00 lei
gelatina tehnica
Gelatina tehnica

Pret:
55 lei/kg

6
,00 lei/100g
Clei de piele
Clei de piele pentru carti si aurire

Pret:
70 lei/kg

8,00 lei/100g